20 mei 1940: Bombardement voor Duinkerken
HET DRAMA VAN DE SS PAVON


Bombardement bij Duinkerken

HET DRAMA VAN DE SS PAVON

- Ons inziens schijnt het onverantwoord om een groep van 's morgens 11 uur tot 's avonds 21.30 uur aan boord te laten in een haven, die steeds verkend wordt door vreemde vliegtuigen.
- Het bevel tot inscheping was een gevaar voor 1500 menschenlevens, nu geen afweer aanwezig was.

'Verklaring' van vier officieren na terugkeer in Breda, 1 juni 1940

Inhoud

Romein: Het verhaal van Wubbe Horlings
Cursief = Documentatie bij het verhaal

Titelblad

Stuka Inhoud

1. - Over het verhaal van mijn vader

2. 'U krijgt geen bevelen meer'

3. - Fransen waren op weg naar Breda

4. Bier drinken op Pinksterzondag

5. Verzamelen in belaagd Zeeland

6. - De vergeten oorlog in Zeeland

7. - Zeeland overstroomd door soldaten

width=250 8. - Oponthoud voor de Pavon

9. - Opmerkelijk optreden Wilhelmina

10. - Gedemoraliseerde troepen


11. Laatste veerpont uit Vlissingen

12. - Peeldivisie was nergens welkom

13. Inschepen met onbekende bestemming

14. - 'Al die Hollanders moeten weg'

15. - Als haringen in ton op riskante zeereis


16. De hel breekt los

17. - Nachtmerrie op Nauw van Calais

18. - Derde bom was voltreffer


19. Chaos op het bovendek

20. - Kapitein zet Pavon aan de grond

21. - Slachtoffers van de Pavon

width=250 22. - Myhtes van de Pavon


23. Waden door geulen en over zandbanken

24. - Een huiveringwekkende aanblik

25. - In Calais in de vuurlinie


26. Als krijgsgevangene op mars

27. - Krijgsgevangen en weer vrij

28. Broedervolk

29. - Gebaar van Goede Wil

width=350 30. Op een doortrapper richting huis

31. - Vele wegen leiden naar Huis

32. Vrachtauto naar Rotterdam

33. - Triomf over ‘Vernichtungsschlag’

34. - Ramp had ‘Rotterdam’ kunnen overtreffen

35. - Belangrijkste bronnenRomein: Het verhaal van Wubbe Horlings
Cursief = Documentatie bij het verhaal

Verder met:
of:

1. Over het verhaal van mijn vader
2. 'U krijgt geen bevelen meer'


Make a free website with Yola