20 mei 1940: Bombardement voor Duinkerken
HET DRAMA VAN DE SS PAVON


So lang’ der Erde Keim’ auch treiben,
So muss sie doch zu Grunde gehn.
Tag des Gerichtes, jüngster Tag!
Wann brichst du an in meiner Nacht?
Wann dröhnt er, der Vernichtungsschlag;
Mit dem die Welt zusammenkracht?
Wann alle Todten auferstehn,
Dann werde ich in Nichts vergehn!
Ihr Welten, endet euren Lauf!
Ew’ge Vernichtung, nimm mich auf!

Richard Wagner: Der Fliegende Holländer, scene 2.

33. Triomf over ‘Vernichtungsschlag’

‘Vernichtingsschlag’ heet dit hoofdstuk in de inhoudskolom links. In het originele verhaal werd ‘de Veldtocht van den 10den Mei tot den 4den Juni 1940 in het Westen’ met het germanisme ‘vernietigingsslag’ aangeduid. ‘Vernichtingsschlag’ ‘(48.200 treffers bij Google) was echter één van de meest gebruikte begrippen in de Duitse propaganda-oorlog, of het nu over Duitse successen ging dan wel over het vernietigend bombardement dat Dresden heeft getroffen.

De kop stond boven het triomfantelijke verhaal van de Duitse opmars door Frankrijk, dat eindigde met de vlucht van de Britse troepen en de vernietiging van Duinkerken en de aankondiging van wat de geschiedenis in zou gaan als de Slag om Engeland.

Engeland is nu van Frankrijk gescheiden en staat aan een directen Duitschen aanval bloot. Den 4den Juni is met de val van Duinkerken de vernietigingsslag ten einde.
. Het verhaal verscheen in Signaal, een Duits propagandablad dat uitkwam in de verschillende talen van de bezette gebieden, en vooral was bedoeld om de inwoners te overtuigen van de Duitse militaire en ideologische superioriteit.

Spannende infographic bij het propagandaverhaal ’Dat was de Veldtocht van den 10den Mei tot den 4den Juni 1940 in het Westen’ (Signaal 1 juli 1940). Klik op de foto voor vergroting en om het hele verhaal te lezen.

De reportage, gepubliceerd 1 juli 1940 (Koninklijke Bibliotheek: Historische kranten), was geïllustreerd met een informatieve kaart, inclusief oorlogskerkhof voor Duinkerken. Het is in zijn geheel hier te lezen.

Bij het morgenkrieken van den 10den Mei, treedt het Duitsche westelijke leger aan, om over de westelijke grenzen van Duitschland te trekken en daardoor den uitval naar het Roergebied, welke de geallieerden van plan waren te doen, vóór te zijn. Van den eersten dag af vegen de vliegeniers de lucht boven het strijdende landleger schoon, slaan de vijandelijke strijdkrachten in de lucht, vernielen hun installaties op den grond en vernietigen vijandelijke infanterie en pantserconcentraties, die een tegenaanval voorbereiden. Zij geven de Duitsche legerleiding door hun verkenning en in de lucht een loopend beeld van den toestand.
Slechts een paar woorden zijn gewijd aan het geweld waardoor o.m. de Pavon getroffen werd. Triomfantelijk wordt gemeld dat het Britse leger gedwongen was tot een smadelijke aftocht:

De Engelschen moeten nu zelf den strijd aanbinden om den terugtocht van hun eigen troepen naar de kust en naar de schepen te kunnen dekken. Maar de Duitsche luchtmacht beheerscht het Kanaal en bombardeert de Britse oorlogsbodems, de transportschepen en de kanaalhavens.

Meer dan 1,2 millioen gevangenen vallen in totaal in Duitsche handen, bovendien nog onoverzienbare hoeveelheden oorlogsmateriaal en de uitrusting voor 75 tot 80 vijandelijke divisies, - Frankrijks en Engelands élite-troepen zijn vernietigd. (…). Den 4den Juni is met de val van Duinkerken de vernietigingsslag ten einde.

Duitsland zou het daar niet bij laten, zo wordt duidelijk:

Engeland is nu van Frankrijk gescheiden en staat aan een directen Duitschen aanval bloot.

Verder met: Inhoud |

34. Ramp had ‘Rotterdam’ kunnen overtreffen


Make a free website with Yola